Mednarodni dnevi mineralov, fosilov in okolja

Prodajni sejem mineralov, fosilov in nakita · Strokovne in priložnostne razstave · Ustvarjalne in izobraževalne delavnice · Vodeni ogledi

International days of minerals, fossils and environment

 Minerals, fossils and jewellery market · Expert exhibitions and other displays · Creativity and education workshops · Guided tours

Exposition internationale des mineraux, fossiles et environnement

Marché des minéraux, fossiles et bijoux · Expositions d’experts et autres expositions · Ateliers de création et d’éducation · Visites guidées

Internationale mineralien und fossilientage sowie ausstellung der umwelt

Verkaufsausstellung für Mineralien, Fossilien und Schmuck · Fach- und Gelegeheitsausstellungen · Kreativ- und Lernworkshops · Geführte Touren

10.-12. maj 2024 · Tržič

0Dni0Ur0Minut0Sekund

Program · Program

Sejem bo trajal 3 dni · The fair will last 3 days

Večji razstavni prostor · Larger exhibition space

Koncert skupine ORLEK · ORLEK band concert

 • Fosilna flora ter sulfidni minerali

  Letošnji strokovni fokus

 • VEČJI RAZSTAVNI PROSTOR

  Dodatna dvorana na isti lokaciji

 • Sejem bo trajal 3 dni

  Od petka do nedelje

 • Koncert skupine ORLEK

  PETEK · 10. 5. 2024 ob 19.30 · Šotor pred dvorano BPT · VSTOP PROST

 • Šentanski rudnik

  Vodeni igledi

 • Dovžanova soteska

  Naravni spomenik

VSTOPNICE

ENODNEVNA VSTOPNICA:
Odrasli 8,00 EUR
Otroci, dijaki, študentje, upokojenci in invalidi 5,00 EUR
Predšolski otroci BREZPLAČNO
Skupina – nad 4 osebe – 10 % popust
Skupina – nad 10 oseb – 20 % popust

TRIDNEVNA VSTOPNICA:
Cena + 20 %

TICKETS

ONE DAY TICKET:
Adults 8,00 EUR
Children, pupils, students, seniors and disabled persons 5,00 EUR
Preschool children FREE
Group – more than 4 people – 10 % discount
Group – more than 10 people – 20 % discount

THREE-DAY TICKET:
Price + 20 %

ODPIRALNI ČAS

PETEK, 10. maj / 10.00 do 18.00
PETEK, 10. maj / Uradno odprtje in svečana slovesnost ob 18.30
PETEK, 10. maj / Koncert skupine Orlek ob 19.30 (VSTOP PROST)
SOBOTA, 11. maj / 9.00 do 19.00
NEDELJA, 12. maj / 9.00 do 18.00

OPENING HOURS

FRIDAY, May 10 / 10 AM to 6 PM
FRIDAY, May 10 / Official opening and formal ceremony at 6.30 PM
FRIDAY, May 10 / Orlek group concert at 7.30 PM (FREE ENTRY)
SATURDAY, May 11 / 9 AM to 7 PM
SUNDAY, May 12 / 9 AM to 6 PM

Pretekle razstave · Past exhibitions

ORGANIZATOR

Turistično DRUŠTVO PLAC Tržič
Trg svobode 18, 4290 Tržič
M: +386 (0)41 40 03 80
E: plac.drustvo@gmail.com

www.trzic.info

SOORGANIZATORJA

Občina Tržič in Turistično promocijski in informacijski center Občine Tržič
Trg svobode 18, 4290 Tržič
T: 04 59 71 536, GSM: 051 627 057
E: informacije@trzic.si

www.trzic.siwww.visit-trzic.com

Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije
Trg svobode 31, 4290 Tržič
E: drustvopmfs@gmail.com

www.dpmfs.si

PARTNER

Prirodoslovni muzej Slovenije
Prešernova 20, p.p. 290
1001 Ljubljana, Slovenija
E: uprava@pms-lj.si

www.pms-lj.si