48. MINFOS / 9.-10. maj 2020 / TRŽIČ

Mednarodni dnevi mineralov, fosilov in okolja
International days of minerals, fossils and environment
Exposition internationale des mineraux, fossiles et environnement
Internationale mineralien und fossilientage sowie ausstellung der umwelt

Pišite nam

Strokovni fokus 2020: Svetovna geološka dediščina

Dragi prijatelji,
zbiratelji, razstavljavci, prodajalci, ljubitelji – mineralov, fosilov, izdelkov iz dragih in poldragih kamnov ter drugih izdelkov. Vljudno vabljeni k sodelovanju na 48. Mednarodnem sejmu mineralov, fosilov in okolja (48. MINFOS), ki se bo odvijal v soboto 9. in nedeljo 10. maja 2020 v Dvorani tržiških olimpijcev v Tržiču v Sloveniji.

Info: plac.drustvo@gmail.com

Dear friends,
collectors, exhibitors, sellers, amateur collectors of minerals, fossils, precious and semi-precious stone products. We are pleased to invite you to our 48th International Exhibition of Minerals, Fossils and Environment (48th MINFOS) that will take place Saturday, 9 and Sunday, 10 May 2020 in the sports hall (Dvorana tržiških olimpijcev) in Tržič, Slovenia.

Info: plac.drustvo@gmail.com

Chers amis,
collecteurs, exposants, vendeurs, amateurs de minéraux, fossils, produits de pierres précieuses et semi-précieuses et autres. Vous êtes chaleureusement invités à participer à notre 48ème Exposition internationale de Minéraux, Fossils et Environnement (48. MINFOS) qui qura lieu samedi 9 et dimanche 10 mai 2020 dans la salle sportive (Dvorana tržiških olimpijcev) à Tržič, Slovénie.

Info: plac.drustvo@gmail.com

Liebe Freunde,
Sammler, Aussteller, Verkäufer und Liebhaber von Mineralien, Fossilien sowie Erzeugnissen aus Edelsteinen und Halbedelsteinen, herzlich willkommen zur 48. Internationalen Mineralien- und Fossilienbörse MINFOS, die am Samstag, dem 9. und Sonntag, dem 10. Mai 2020 in der Halle Dvorana tržiških olimpijcev in Tržič, Slowenien stattfindet.

Info: plac.drustvo@gmail.com

ORGANIZATOR

Turistično DRUŠTVO PLAC Tržič
Trg svobode 18, 4290 Tržič
T: 04 59 24 730
E: plac.drustvo@gmail.com

www.trzic.info

SOORGANIZATORJA

Občina Tržič in Turistično promocijski in informacijski center Občine Tržič
Trg svobode 18, 4290 Tržič
T: 04 59 71 536, GSM: 051 627 057
E: informacije@trzic.si

www.trzic.siwww.visit-trzic.com

Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije
Trg svobode 31, 4290 Tržič
E: drustvopmfs@gmail.com

www.dpmfs.si

PARTNER

Prirodoslovni muzej Slovenije
Prešernova 20, p.p. 290
1001 Ljubljana, Slovenija
E: uprava@pms-lj.si

www.pms-lj.si