49. MINFOS

13.-14. maj 2023 / Tržič

0Dni0Ur0Minut0Sekund

Mednarodni dnevi mineralov, fosilov in okolja

Prodajni sejem mineralov, fosilov in nakita / Strokovne in priložnostne razstave / Ustvarjalne in izobraževalne delavnice

International days of minerals, fossils and environment

 Minerals, fossils and jewellery market / Expert exhibitions and other displays / Creativity and education workshops

Exposition internationale des mineraux, fossiles et environnement

Marché des minéraux, fossiles et bijoux / Expositions d’experts et autres expositions / Ateliers de création et d’éducation

Internationale mineralien und fossilientage sowie ausstellung der umwelt

Verkaufsausstellung für Mineralien, Fossilien und Schmuck / Fach- und Gelegeheitsausstellungen / Kreativ- und Lernworkshops

Zadnje novice:

VSTOPNICE / TICKETS

Odrasli 6,00 EUR 
Otroci, dijaki, študentje in upokojenci 4,00 EUR
Skupine – 20 % popust

Adults 6.00 EUR 
Children, pupils, students and seniors 4.00 EUR
Groups – 20 % discount

ODPIRALNI ČAS / OPENING HOURS

SOBOTA, 13. maj / ob 9.00 – Uradno odprtje

SOBOTA, 13. maj / od 9. do 19. ure
NEDELJA, 14. maj / od 9. do 18. ure

SATURDAY, May 13 / 9.30 AM to 7 PM
SUNDAY, May 14 / 9 AM to 6 PM

Letošnji strokovni fokus: Kremen in fosilni polži
Experts focus for this year: Quartz and fossil gastropods

Pretekle razstave / Past exhibitions

ORGANIZATOR

Turistično DRUŠTVO PLAC Tržič
Trg svobode 18, 4290 Tržič
T: 04 59 24 730
E: plac.drustvo@gmail.com

www.trzic.info

SOORGANIZATORJA

Občina Tržič in Turistično promocijski in informacijski center Občine Tržič
Trg svobode 18, 4290 Tržič
T: 04 59 71 536, GSM: 051 627 057
E: informacije@trzic.si

www.trzic.siwww.visit-trzic.com

Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije
Trg svobode 31, 4290 Tržič
E: drustvopmfs@gmail.com

www.dpmfs.si

PARTNER

Prirodoslovni muzej Slovenije
Prešernova 20, p.p. 290
1001 Ljubljana, Slovenija
E: uprava@pms-lj.si

www.pms-lj.si