PROGRAM

9:00 / Zbor, žrebanje delovnih pozicij, urejanje prostora (dekoracije, napisi, …)
9:30 / Prižiganje ognja
9:30 – 13:00 / Kuhanje tržiških bržol
11:00 – 15:00 / Plesni in glasbeni program povezuje Janja Budič.
13:00 – 14:00 / Ocenjevanje bržol
14:00 – 15:00 / Razglasitev najboljših bržol, podelitev nagrade in plaket sodelujočim
(1. mesto – 500 EUR, 2. mesto – 100 EUR, 3. mesto – 50 EUR)

Častni sponzor nagrade za 1. mesto je STS – KS 90 (Sindikat trgovine Slovenije – Konfederacija sindikatov 90 Slovenije). Nagradi za 2. in 3. mesto prispeva Turistično društvo Tržič.

11.30 – Plesni klub Tržič

14.00 – Plesni studio Špela

Izpolnjene prijavnice pričakujemo do 15. avgusta 2017, osebno, po pošti (TD Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič) ali na e-naslov: info.tdtrzic@gmail.com.

Vodja festivala: DUŠAN PODREKAR, 041 684 105

V Tržič’ bržole so doma.
Z Jezerskega koštrune so prgnal’,
volno in meso prodal’,
d’nar pa za čevl’e dal’.

Zmer’ k’ so se gostje zbral’,
na mizo smo bržole dal’,
si skupaj brke pomastil’
damu nazaj sit’ krenil.

M. Zupan