Turistično društvo Tržič je v letu 2018 spremenilo ime v Turistično DRUŠTVO PLAC Tržič, skrajšano DRUŠTVO PLAC. Z letom 2019 skrbi društvo predvsem za organizacijo in izvedbo Mednarodnih dnevov mineralov, fosilov in okolja – Minfos. Ostale tradicionalne tržiške prireditve so od leta 2018 pod okriljem Občina Tržič.