DRUŠTVO

Turistično društvo Tržič (sedaj DRUŠTVO PLAC) je v letu 2017 praznovalo 65-letnico svojega obstoja. Ustanovljeno je bilo leta 1952 z namenom pospeševati turizem v Tržiču in okolici. S svojim delovanjem je hitro preraslo lokalne okvire. Poleg organizacije prireditev se je ukvarjalo z različnimi dejavnostmi: s potovalno agencijo za turiste, s prodajo spominkov in organiziranimi vodenimi ogledi tržiških naravnih in kulturnih znamenitosti.

Do leta 2017 je bila osnovna dejavnost društva povezana z organizacijo tradicionalnih prireditev, ki obujajo in ohranjajo stare tržiške običaje. S kvalitetno izvedbo je uspešno predstavljalo občino Tržič in pestro turistično ponudbo, naravne in kulturne znamenitosti mesta Tržič in okolice, kamor prihaja vedno več obiskovalcev, kar je pozitiven znak tudi za tržiško gospodarstvo.

Najbolj poznani tržiški prireditvi sta Šuštarska nedelja in Mednarodni dnevi mineralov, fosilov in okolja – Minfos. V okviru Šuštarske nedelje se je odvijal tudi Festival tržiških bržol, ki promovira znamenito tržiško jed iz ovčjega mesa in predstavlja pomemben del slovenske kulinarične ponudbe in tradicije. Najbolj poznana prireditev, ki jo soustvarjajo mlajše generacije pa je Vuč u vodo na predvečer gregorjevega v mesecu marcu.

Turistično društvo Tržič je v letu 2018 spremenilo ime v Turistično DRUŠTVO PLAC Tržič, skrajšano DRUŠTVO PLAC. Z letom 2019 skrbi predvsem za organizacijo in izvedbo Mednarodnih dnevov mineralov, fosilov in okolja – Minfos. Ostale tradicionalne tržiške prireditve so od leta 2018 pod okriljem Občine Tržič.