50. MINFOS · 10.-12. maj 2024 · Tržič

UV fluorescentni minerali

Fluorescenca sfaleritov iz Slovenije

Najdišča sfaleritne rude so v slovenskem prostoru dokaj pogosta. Manj pa je poznana zanimiva lastnost sfalerita – fluorescenca, triboluminiscenca in fosforescenca. Letos bo predstavljeno nekaj najdb fluorescentnega sfalerita na območju Slovenije. Praktično pa bo mogoče preizkusiti tudi triboluminiscenco (pojav, ko svetloba nastala pri razenju rude) sfaleritov najdenih v bližini Tržiča.

Avtor: Tomaž Schwarzbartl

https://www.uvminerals.eu/