50. MINFOS · 10.-12. maj 2024 · Tržič

Geološke ustvarjalne in izobraževalne delavnice

Od kamna do slike

Od kamna do slike, foto: Teja Čeru