50. MINFOS · 10.-12. maj 2024 · Tržič

Okra v sodobni slovenski umetnosti in oblikovanju

Tisk na tekstil s tiskarsko barvo z dodatkom okre iz rudnika Sitarjevec

foto: Darja Rant