50. MINFOS · 10.-12. maj 2024 · Tržič

UV fluorescentni minerali

Šeliti iz Kop na Pohorju in fluorescenca mineralov šelitno – powellitne serije iz celega sveta

Lastnost mineralov, da fluorescirajo lahko izkoristimo tudi za njihovo iskanje na terenu. Tako je bil najden relativno redek mineral na slovenskem področju – Šelit – kalcijev volframat, Ca[WO4] , ki močno fluorescira pod kratkovalovno UV svetlobo. Poleg primerkov iz Kop na Pohorju bodo razstavljeni tudi primerki Šelitno – Povelitne serije iz celega sveta.

Avtor: Tomaž Schwarzbartl

https://www.uvminerals.eu/