Velika hišica melongene iz Soteske pri Moravčah. Foto: Matija Križnar

49. MINFOS 2023

Tematska razstava Prirodoslovnega muzeja Slovenije

Miocenska polžja posebneža

Ob paleontološkem raziskovanju ozemlja Slovenije so paleontologi in naključni zbiralci odkrili dve zanimivi vrsti polžev. Prve hišice pereiraj (Pereiraea gervaisi) naj bi našli že sredi 19. stoletja v okolici Šentjerneja. Drugo, a nekoliko starejšo vrsto melongeno (Melongena semseyiana) pa so odkrili blizu Moravč. Obe pa združuje zanimiva zgodovina raziskovanja in opisovanja, z mnogimi neznankami in zapleti.

Miocenske pereiraje nabrane v okolici Šentjerneja. Foto: Matija Križnar