Letošnji strokovni fokus:

Geološko bogastvo KOROŠKE, SAVINJSKE in VELENJA