Predstavitev Rudarskega muzejskega in etnološkega društva SREČNO ZAGORJE – Društvo RMED SREČNO ZAGORJE

Poslanstvo društva je spoštovanje in ohranjanje 250 letne rudarske tradicije in dediščine v Zagorju za nas, našo mladino in naše potomce.

»ADIJO ZAGORSKI KNAPI in 250 let rudarjenja v Zagorju«

Že vrsto let pred ustanovitvijo našega društva je med rudarji tlela ideja, da je potrebno v Zagorju ob Savi ustanoviti društvo, ki bo skrbelo za ohranjanje rudarske kulturne dediščine in za razvoj rudarskega muzeja. Rudarska četa – četa uniformiranih rudarjev in ustanovitelji, ki nam je bilo mar za ohranjanje rudarske dediščine in tradicije v Zagorju, smo 17. oktobra 2013 ustanovili Rudarsko muzejsko in etnološko društvo SREČNO ZAGORJE. Ker smo imeli jasne cilje in močno strokovno ekipo starejših kolegov, smo že na ustanovnem zboru društva sprejeli bogat letni program dela, ki je skozi osem let delovanja postal še bolj pester in zanimiv.

Lahko se pohvalimo, da se v organizaciji Društva RMED SREČNO ZAGORJE in ob finančni podpori Občine Zagorje ob Savi v naši dolini vsako leto pripravi najmanj štiri tradicionalne prireditve, ki iz leta v leto postajajo boljše in tudi v krogu rudarjev, knapov, kameratov, Zagorjanov, Zasavcev in tudi širše, prepoznavne in vse bolj obiskane.

Tako naše društvo pripravi vsako leto 3. julija slavnostno prireditev ob prazniku slovenskih rudarjev s skokom čez kožo v častni rudarski stan. Prireditev se odvija na prireditvenem prostoru pred Rudarskim muzejem Zagorje in letos bomo pripravili častni SKOK ČEZ KOŽO že osmič.

Drugo tradicionalno prireditev pripravlja naše društvo vsako leto 4. decembra, na dan svete Barbare, ko počastimo spomin na praznik rudarjev in na zavetnico sveto Barbaro, ki so si jo rudarji in tudi drugi poklici pri zelo zahtevnem in nevarnem delu izbrali kot zaščitnico. Prireditev se prične s tradicionalno povorko rudarske čete uniformiranih rudarjev po Zagorju, nadaljuje s kulturnim programom in druženjem ob kipu svete Barbare v Kulturnem centru Delavski dom Zagorje in sodelovanje pri večerni sveti maši v cerkvi sv. Petra in Pavla v Zagorju.

Da svet stoji na mladih se zavedamo tudi v našem društvu zato vsako leto pripravimo natečaj za ustvarjalno delavnico na temo rudarstva. Na šestih delavnicah, ki so potekale vse od ustanovitve društva, so mladi ustvarjali na likovnem in literarnem področju in v šestih letih izdelali preko 740 izdelkov. Tema delavnice je vsako leto druga, tako smo se dotaknili rudarske kulinarike, rudarskih simbolov, rudarske opreme, škrata perkmandeljca ter zgodb, ki jih pripovedujejo rudarji, …

Poleg teh tradicionalnih prireditev pa vsako leto člani društva prostovoljno uredimo okolico rudarskih obeležij na območju občine Zagorje. V letu 2019 smo v opuščenem skladišču goriv in maziv rudnika Zagorje pripravili 1. podzemno razstavo rudarskih svetilk in opreme zbiratelja Borisa Jevšnika iz Kostanjevice na Krki. Sodelujemo pa tudi z Domovi starejših občanov v naši regiji in popestrimo dogajanje v njih s kulturnim programom na rudarsko tematiko.

Med številnimi prireditvami in projekti je vzniknila tudi ideja, da bi nepremične ostaline 250 letnega rudarjenja zagorskih knapov povezali v Rudarsko pohodno in učno pot. In prav to nam je tudi uspelo. Pohod po rudarski učni poti smo vključili v program prireditev ob občinskem prazniku in po približno 10 km dolgi pohodni poti z začetkom v rekreacijskem parku Evropark in zaključkom pri Rudarskem muzeju Zagorje smo se lani septembra v organizirani pohodniški skupini sprehodili že petič. Za posamezne najavljene skupine lahko po dogovoru v okviru društva pohod izvedemo tudi v drugih terminih  ali pa vaš dogodek popestrimo s knapovskimi recitali, uprizorimo skok čez kožo, organiziramo nastop pevske skupine Knapovske punce ali srečanje s perkmandeljcem in Vladom Poredošem.

Kontakt: mob.041355293(predsednik) e-mail: franci.brinovec@mail.com  rmed.srecno@gmail.com; spletna stran in FB strani: www.rmed-srecno.si.

Rudarsko učno pot smo v teh letih opremili že s petimi informacijskimi tablami in tudi v prihodnje bomo z informiranjem obiskovalcev nadaljevali.

Moramo pa se pohvaliti, da smo letos del pohodne poti vključili tudi v tematsko rudarsko pot SREČNO, ki pohodnika vodi skozi štiri rudarske občine od Laškega do Zagorja ali obratno. To je skoraj 30 km dolga tematska pot, po kateri se lahko pohodniki odpravijo sami, saj jih vodijo oznake poti, smerokazi in informativne ter usmerjevalne table.

Prepričani smo, da se turizem v Zagorju lahko razvija predvsem na temeljih preteklosti in pridobivanje premoga je prav gotovo zanimiva preteklost, ki je med Zagorjani še vedno živa. Člani društva se bomo potrudili in rudarjenje poskusili predstaviti mladim in tistim, ki ga niso in ga nikoli ne bodo doživeli, ter ga s tem ohranili pred pozabo.

Pevska skupina Knapovske punce ima svoje začetke v spontanem druženju Zagorjank, ki so pred 10 leti začele skupaj prepevati najprej za svoje veselje, potem pa so si nadele ime Knapovske punce in vrstili so se tudi nastopi v bližnji in daljni okolici.

Čeprav se je v 15 letih od zaprtja zadnje jame v občini Zagorje naše mesto že pošteno spremenilo, saj »donfarca že dolgo ne vozi več kuolma na štacjon«, kot poje naš Vlado Poredoš, pa vendar lahko še vedno na vsakem koraku opaziš, da je tukaj 250 let imelo rudarstvo poglavitno vlogo, saj je pozdrav SREČNO slišati t.r. na vsakem koraku. In prav je tako in naj tako tudi ostane naprej. Naj poudarimo, da ima pozdrav SREČNO med rudarji globlji pomen in izraža veličastne vrline rudarjev:

Srčnost / Resničnost / Enotnost / Človečnost / Načelnost / Odločnost.

Aktivni člani društva vemo, da tudi v prihodnje v društvu ne smemo in ne bomo sedeli križem rok. Na zalogi imamo še veliko idej, ki jih je mogoče s podporo občine uresničiti in še obogatiti turistično ponudbo v Zagorju ob Savi.

Niso leta obstoja društva tista, ki štejejo.

Šteje,  koliko dogajanja je bilo v njih.

In dogajanja v osmih letih delovanja društva je bilo res veliko.

 Zagorjani in tudi Slovenci se moramo zavedati, da je 250 let rudarjenja v Zagorju in tudi drugod po Sloveniji pustilo svoj pečat. Glede na to, da aktivno rudarjenje v Sloveniji  t. r. izginja in tudi drugje po svetu je rudnikov – premogovnikov vse manj, je ohranjanje rudarske dediščine za turizem še toliko bolj pomembno.

Zagorje in možni ogledi:

Zagorje je mesto v osrčju Slovenije, kjer je 250 let razvoj krojilo pridobivanje premoga. Kdo ve, kako bi se razvijali kraji ob reki Savi, če že v 17. stoletju, za časa Janeza Vajkarda Valvazorja, ne bi našli tukaj premoga, ki so mu rekli takrat premogova ali zmajeva kri in so ga uporabljali kot zdravilo za živino. Potem pa so kmalu ugotovili premogovo energetsko vrednost in začeli razmišljati o njegovem izkoriščanju. Novembra leta 1755 je bilo gospodu Francu Rakovcu – baronu Raigersfeldtu izdano prvo dovoljenje za pridobivanje premoga v Zagorju na območju hriba Pešenk pri Zagorju. Do konca 18. stoletja se je pridobivanje premoga v Zagorju zelo počasi, a vztrajno razvijalo. Nov začetek rudarjenja v Zagorju je leta 1795 prinesel lastnik Leopold Ruard, ki je začel rudariti v Šemniku… Pravi zagon za rudarjenje v Zagorju pa je pomenila izgradnja železnice Dunaj – Trst, ki je septembra leta 1849 Zasavje povezala s Celjem in Ljubljano. Železnica je bila največji kupec premoga vse do gradnje termoelektrarn v Sloveniji.

V okviru turističnega obiska Zagorja predlagamo še naslednje možnosti ogledov:

  • Rudarski pomniki se nahajajo predvsem v Toplicah, v predelu mesta, kjer se kakor pahljača razprostirajo zaprti oziroma zamreženi rovi jame Kotredež, Podstrana in Dole, v ozadju Graščina – upravna zgradba rudnika, Vašhava – rudniška kopalnica,…
  • Lokomotiva – UNRRA
  • Rudarski muzej Zagorje, ki v svoji geološki zbirki hrani tudi nekaj fosilnih najdb
  • Rekreacijske površine Evropark
  • Krušna peč v Naselju na šahtu v Kisovcu
  • Ostaline transportne žičnice za zasipavanje jam
  • Kulturni center Delavski dom Zagorje

SREČNO!

Pripravila: IO RMED SREČNO ZAGORJE

Tajnica: Maja Malovrh Repovž, u.d.i.r. IO RMED SREČNO ZAGORJE

Predsednik: Franc Brinovec, i.r.g.