Prijavnica – Naročilnica / Application form – Order form / 50. MINFOS 2024

Razstavni prostor zapolnjen! / The exhibition space is full!

si

Prijavnica/naročilnica za
PRODAJNI DEL razstave

POGOJI SODELOVANJA
Obvezno preberite.

si

Prijavnica/naročilnica za
STROKOVNI in DODATNI DEL razstave

POGOJI SODELOVANJA
Obvezno preberite.

gb

Application/order form
for EXHIBITION

GENERAL TERMS & CONDITIONS
Mandatory reading.

POMEMBNO

Prodajalci in razstavljavci na MINFOS, so dolžni ravnati v skladu z veljavno slovensko davčno zakonodajo.

si

Dobro je vedeti / Informacije za razstavljavce

gb

Good to know / Information for the exhibitors

LOKACIJA/ 50. MINFOS 2024 / Predilniška cesta 16, Tržič

LOCATION / 50. MINFOS 2024 / Predilniška cesta 16, Tržič

Dvorana A, B in C (TLORIS PRITLIČJE in NADSTROPJE) / Hall A, B and C (FLOOR PLAN GROUND FLOOR and SECOND FLOOR)