Prikaz taljenja železa kot pred 2500 leti

48. MINFOS / 7. in 8. maj 2022