Školjke iz okolice Zg. Dupleka

Deset kilometrov jugovzhodno od Maribora leži ob reki Dravi naselje Zgornji Duplek. Nad njim se vzpenja hrib Kamenščak, po katerem je bil poimenovan tudi krajinski park.

Območje tega krajinskega parka predstavlja osameli kras, ki se razteza od Zg. Dupleka do Hrastovca in do meje z Lenartom. To je približno od enega kilometra do dveh kilometrov širok in okoli sto metrov debeli pas svetlega koralinejskega apnenca,  ki je nastal v srednjem badeniju.

Tukaj lahko vidimo tipično, laminarno naloženo karbonatno kamnino, različnih organizmov, ki jih povezuje sediment. Pomemben del s fosili obogatenih okamnin predstavljajo rdeče alge, korale, polži, ramenonožci, mahovnjaki, morski ježki, školjke in različni mikrofosili.

Pripravil: Andrej Kostrevc, član DPMFS

Školjke iz okolice Zg. Dupleka

Školjke iz okolice Zg. Dupleka