49. MINFOS 2023

ODDELEK ZA GEOLOGIJO, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Geološki oddelek pripravlja strokovno razstavo in izobraževalne delavnice: Z(A)VITO O POLŽIH

Oddelek za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete je Alma Mater slovenske geologije. Skoraj vsi, ki danes delamo na področju geologije, smo ravno tukaj prišli v stik z vedo in pridobivali geološka znanja. Hkrati je študij geologije tudi eden prvih študijev Univerze v Ljubljani, saj se geologija poučuje vse od njene ustanovitve, torej nepretrgoma že od leta 1919. Ker smo edina geološka šola v Sloveniji, želimo z vsebinami čim bolj pokriti raznolika geološka znanja, kar je mogoče pomanjkljivost, saj ne omogoča poglabljanja podrobnosti, vendar menimo, da je z vidika izobrazbe celostnega profila geologa to predvsem velika prednost. Študijski proces je poleg klasičnega kabinetnega podajanja znanja obogaten s praktičnim laboratorijskem delom in izobraževanjem na terenu, ki omogoča neposreden kontakt študentov z raziskovalno materijo, materjo Zemljo. Študenti se v delo v drugih institucijah vključujejo prek prakse, del študija lahko prek sistema študentskih izmenjav opravijo v tujini, ves čas pa so vključeni tudi v bogato raziskovalno delo na oddelku. Geološka šola razvija bazična geološka znanja, vzdržuje vedenje o mineralnih surovinah, podaja inženirski vidik geologije in razlaga vključevanje geološkega znanja v okoljske študije. Zasnovana je tako, da študentje pregledna osnovna geološka znanja pridobijo že v nižjih letnikih, v višjih letnikih pa jim je omogočena specializacija na podpodročjih geologije, ki jih pritegnejo med študijem, hkrati pa se usposobijo tudi v samostojnem strokovnem in raziskovalnem delu. 

Primerki fosilnih polžev iz Geološke zbirke Oddelka za geologijo (foto: Tristan Rome)