Promocija projekta, ki združuje in povezuje se nadaljuje.

Tržič – mesto dobrih misli in želja na 45. MINFOSu

V naši osnovni šoli Tržič smo osnovali projekt:
TRŽIČ – MESTO DOBRIH MISLI IN DOBRIH ŽELJA

Z njim želimo povezati učence, starše, sorodnike, delavce javnih zavodov in društev ter Tržičane. Z njim želimo poudariti pomembnost pozitivnega odnosa do sočloveka, narave, okolja in domačega kraja. Prav tako pa tudi pomembnost medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva, pozivanja k strpnosti do različnih narodnosti, tujcev in sprejemanja drugačnosti. Predvsem želimo doseči višjo raven zavedanja, da živimo drug ob drugem. To pa pomeni, da ne smemo živeti drug mimo drugega, pač pa drug za drugega. In pri tem si moramo priznati, da drug drugega potrebujemo.