Tržiška šega “Vuč u vodo” nedvomno spada med najlepše in najtežje pričakovane dogodke v koledarskem letu. Šego obujamo 11. marca,  na predvečer sv. Gregorja. Gre za večstoletni tržiški običaj, ki je v preteklosti živel med domačimi čevljarji. Na ta dan so namreč v svojih delavnicah prenehali z delom pri luči. Čevljarski vajenci so svoje mojstre prosili za dovoljenje izdelati “hišice” med “šihtom” (delovnim dnem). Vsak vajenec je zgrabil najbližji “camboh” (pehar ali košaro), ga napolnil z oblanci, vse skupaj pomešal z močnim lepilom, zažgal in pehar spustil po vodi.

Ker čevljarskih vajencev v Tržiču ni več, to šego obujajo otroci tržiških vrtcev in šol. Na predvečer gregorjevega se zberejo in spustijo hišice po Tržiški Bistrici. Program popestri večdnevna razstava gregorčkov tržiških otrok in številni spremljevalni dogodki.

Spuščanje gregorčkov je vpisano v register nesnovne kulturne dediščine.

Na predvečer godu sv. Gregorja (12. 3.) otroci po vodi spustijo ‘gregorčke’ – hiške in druge predmete z dodanimi gorečimi svečami. S tem zaznamujejo prihod pomladi in se spomnijo tradicije obrtnikov, ki so na ta dan nehali delati ob luči. Ob enoti Spuščanje gregorčkov je bil evidentiran en nosilec – Turistično društvo Tržič.

Turistično društvo Tržič vsako leto na predvečer godu sv. Gregorja v sodelovanju s tržiškimi osnovnimi šolami in vrtci ter Tržiškim muzejem pripravi prireditev z naslovom ‘Vuč u vodo’. Prireditev poteka 11. marca in se začne okrog 17. ure z zbiranjem otrok in njihovih staršev ter drugih obiskovalcev v atriju Občine Tržič. Krajšemu kulturnemu programu, ki ga na temo gregorjevega pripravijo otroci ene od tržiških osnovnih šol ali vrtcev, sledi sprevod ljudi z ‘gregorčki’ po mestnem središču in Partizanski cesti do nabrežja Tržiške Bistrice. Tam otroci ‘gregorčke’ dajo v vodo, da jih ta odnese, nekateri jih spustijo, da v reki potonejo, drugi jih imajo na vrvicah in jih po končanem spuščanju odnesejo domov in jih hranijo v spomin. Turistično društvo Tržič skrbi za organizacijsko izvedbo dogodka, medijsko promocijo in populariziranje šege.

SPUŠČANJE GREGORČKOV →