47. MINFOS / 11.-12. maj 2019 / 11.-12. May 2019 / Tržič

Mednarodni dnevi mineralov, fosilov in okolja

Prodajni sejem mineralov, fosilov in nakita / Strokovne in priložnostne razstave / Ustvarjalne in izobraževalne delavnice

International days of minerals, fossils and environment

 Minerals, fossils and jewellery market / Expert exhibitions and other displays / Creativity and education workshops

Exposition internationale des mineraux, fossiles et environnement

Marché des minéraux, fossiles et bijoux / Expositions d’experts et autres expositions / Ateliers de création et d’éducation

Internationale mineralien und fossilientage sowie ausstellung der umwelt

Verkaufsausstellung für Mineralien, Fossilien und Schmuck / Fach- und Gelegeheitsausstellungen / Kreativ- und Lernworkshops

Letošnji strokovni fokus: Geološko bogastvo Posavskega hribovja, Posotelja in Haloz

GEOLOŠKA ZAKLADNICA BREZ PRIMERE

Letošnji MINFOS bo v večjem delu posvečen mineraloškim, paleontološkim ter drugim geološkim pojavom in zanimivostim Posavskega hribovja, Posotelja in Haloz. Veliko ozemlje sodi med geološko najbolj pestra območja Slovenije. Na zahodu območja leži Litija s svojim nekdanjim rudnikom Sitarjevec in njegovo izjemno rudarsko zgodovino. V nekdanjih temačnih rovih še danes najdemo neverjetne kristalne oblike mnogih mineralov, kot so barit, piromorfit, cerusit ter redkih, a prelepih kristalov cinabarita. V podobno starih kamninah, kjer je nastala litijska svinčeva ruda, so se ohranile tudi fosilne rastline, stare več kot 300 milijonov let. S fosili ni nič manj bogato območje Zasavja, kjer so nekdanji premogovniki in kamnolomi odkrivali mnoge paleontološke zaklade, od oligocenskih sesalcev do zob morskih psov, morskih ježkov, školjk in celo sipinih kosti. Rudarji so srečo iskali po mnogih grapah in plasteh južno od Zidanega Mostu, a več kot skromnih zalog niso našli. Šele sredi 19. stoletja so na obravnavana območja zašli tudi geologi, ki so prehodili in raziskali vsako ped. Niso zgrešili debelih plasti miocenskih kamnin Posotelja, niti veliko starejših triasnih kamnin z amoniti in školjkami. Njihovo delo je še danes osnova za mnoge raziskovalce, zbiralce ali zgolj ljubitelje geologije, ki hodijo po istih poteh in pogledujejo po površini razgaljenih kamnin. Tudi Haloze so prava zakladnica, ne toliko po velikosti, kot po geoloških presenečenjih, s katerimi so postregle v zadnjih letih. Mednje gotovo sodijo prozorni kristali kremena, pestra zbirka oblik kalcita ter mnogi fosili. Težko je našteti in predstaviti vse geološko bogastvo območja, a že površen pogled v zbirko posebnosti Posavskega hribovja, Posotelja in Haloz, pove vse.

Pripravil: mag. Matija Križnar, Prirodoslovni muzej Slovenije

Že skoraj petdeset let se drugi vikend v maju v organizaciji Turističnega DRUŠTVA PLAC Tržič, Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije ter v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije, v Tržiču, na Mednarodnih dnevih mineralov, fosilov in okolja, srečajo številni ljubitelji naravne dediščine.

Druži nas zanimanja za minerale, fosile, drage in poldrage kamne ter ostale skrivnosti zemlje. Raziskano, neraziskano ter vse tisto, za kar kar slutimo, da nekje čaka in da skupaj odkrijemo. Obiskovalcem je v času razstave na voljo program, kjer prav vsak najde kaj zanimivega zase. Skupaj lahko pokukamo v dogajanja izginulih svetov in spoznavamo zaklade iz geološke zgodovine naše Zemlje. Z ogledi strokovnih razstav obogatimo znanje in se pogovorimo s strokovnjaki. Veliko zanimanja je namenjeno tudi izobraževalnim in ustvarjalnim delavnicam.

Stojnice prodajnih razstavljavcev z mednarodno udeležbo iz držav EU, držav bivše Jugoslavije, Afganistana, Pakistana, Rusije, Maroka, Indije in drugih so paša za oči, ponudba tako naravnih, neobdelanih mineralov, kot tudi obdelanih, je pestra in kvalitetna. Ljubiteljice in ljubitelji nakita iz dragih in poldragih kamnov lahko na enem mestu najdejo največjo izbiro, ki je na voljo v Sloveniji na enem mestu. Zanimivo doživetje so vodeni ogledi v Dovžanovo sotesko, ki je zaradi edinstvenega nahajališča paleozojskih kamnin zavarovana kot naravni spomenik. Vrata za ogled zbirk pa odprejo tudi tržiške galerije in muzeji.

International Days of Minerals, Fossils and Environment

Date: second weekend in May
Location: Sport Hall Tržič

Experts and admires from Slovenia and abroad gather in Tržič, every second weekend in May. International Days of Minerals, Fossils and Environment is one of the largest such events in Europe. The event includes an exhibition on geology and palaeontology as well as specialist lectures and excursions to geologically characterized areas of Tržič area (The Dovžanova soteska Gorge, former quicksilver mine, etc.). The first exhibition took place in 1973. The initiator was the French town of Ste. Marie aux Mines. At first, it was a small local event but over the years, it has grown into a significant international event. First visitors were mostly geologists and palaeontologists. Today the event attracts over 3.000 visitors.

Journees internationales des mineraux, des fossiles et de l’environnement

Lieu: Hall olympique de Tržič
Date: deuxième week-end de mai

Chaque deuxième week-end en mai, se réunissent à Tržič des experts et des amateurs de minéraux et de fossiles de Slovénie et de l’étranger, à l’occasion d’une manifestation qui a vu le jour en 1973. La première exposition de minéraux et de fossiles a été réalisée sur initiative de la ville française de Sainte Marie aux Mines, jumelée avec Tržič, et grâce à la collaboration de l’Association touristique de Tržič. Au début, il s’agissait d’une petite manifestation locale qui présentait principalement les richesses minérales et géologiques de l’ex-Yougoslavie. Au cours des années, l’exposition s’est élargie pour devenir un événement international de grande envergure. Les visiteurs des premières expositions étaient principalement des experts en géologie et paléontologie. Aujourd’hui, l’exposition présente une des majeures manifestations de ce genre en Europe; en effet, selon le nombre de visiteurs, elle se situe à la troisième place et selon le programme éducatif, de recherche, de formation et de culture, elle occupe la première place. Le nombre moyen de visiteurs au cours des deux journées de l’exposition est d’environ 3.000. Vous pouvez visiter l’exposition de vente et participer à de nombreux ateliers professionnels, séminaires et tables rondes.

ORGANIZATOR

Turistično DRUŠTVO PLAC Tržič
Trg svobode 18, 4290 Tržič
T: 04 59 24 730
E: plac.drustvo@gmail.com

www.trzic.info

SOORGANIZATORJA

Občina Tržič in Turistično promocijski in informacijski center Občine Tržič
Trg svobode 18, 4290 Tržič
T: 04 59 71 536, GSM: 051 627 057
E: informacije@trzic.si

www.trzic.siwww.visit-trzic.com

Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije
Trg svobode 31, 4290 Tržič
E: drustvopmfs@gmail.com

www.dpmfs.si

PARTNER

Prirodoslovni muzej Slovenije
Prešernova 20, p.p. 290
1001 Ljubljana, Slovenija
E: uprava@pms-lj.si

www.pms-lj.si