Razstava v Galeriji Paviljon NOB
Razstava v Kosmačevem rovu
Virtualni sprehod skozi rodnik
Tržiški muzej vabi
Še zadnjič očistimo Slovenijo

Dragi prijatelji,
zbiratelji, razstavljavci, prodajalci, ljubitelji – mineralov, fosilov, izdelkov iz dragih in poldragih kamnov ter drugih izdelkov. Vljudno vabljeni k sodelovanju na 46. Mednarodnem sejmu mineralov, fosilov in okolja (46. MINFOS), ki se bo odvijal v soboto 12. in nedeljo 13. maja 2018 v Dvorani tržiških olimpijcev v Tržiču v Sloveniji.

Info: info.tdtrzic@gmail.com.

Dear friends,
collectors, exhibitors, sellers, amateur collectors of minerals, fossils, precious and semi-precious stone products. We are pleased to invite you to our 46th International Exhibition of Minerals, Fossils and Environment (46th MINFOS) that will take place Saturday, 12 and Sunday, 13 May 2018 in the sports hall (Dvorana tržiških olimpijcev) in Tržič, Slovenia.

Info: info.tdtrzic@gmail.com.

Chers amis,
collecteurs, exposants, vendeurs, amateurs de minéraux, fossils, produits de pierres précieuses et semi-précieuses et autres. Vous êtes chaleureusement invités à participer à notre 46ème Exposition internationale de Minéraux, Fossils et Environnement (46. MINFOS) qui qura lieu samedi 12 et dimanche 13 mai 2018 dans la salle sportive (Dvorana tržiških olimpijcev) à Tržič, Slovénie.

Info: info.tdtrzic@gmail.com.

Liebe Freunde,
Sammler, Aussteller, Verkäufer und Liebhaber von Mineralien, Fossilien sowie Erzeugnissen aus Edelsteinen und Halbedelsteinen, herzlich willkommen zur 46. Internationalen Mineralien- und Fossilienbörse MINFOS, die am Samstag, dem 12. und Sonntag, dem 13. Mai 2018 in der Halle Dvorana tržiških olimpijcev in Tržič, Slowenien stattfindet.

Info: info.tdtrzic@gmail.com.

Letošnji strokovni fokus:

Geološko bogastvo KOROŠKE, SAVINJSKE in VELENJA

Območje, ki ga letos predstavljamo na razstavi MINFOS 2018 je z geološkega vidika zagotovo najbolj raznovrstno v Sloveniji. Širšo okolico Dravograda in Raven na Koroškem gradijo metamorfne kamnine v katerih najdemo pegmatitne žile s kristali turmalina dravita (TL) velike kristale turmalina šorlita in še mnoge druge minerale. Rudnik Mežica v katerem so preko 350 let kopali svinčevo in cinkovo rudo je danes zaprt za rudarjenje. Tradicijo rudarjenja in mineraloško bogastvo lahko obiskovalci vidijo v Muzeju in Geoparku Karavanke. Rudnik  je svetovno znan po svojih kristalih wulfenita, kalcita, cerussita … V rudniku in na Pobočjih Pece je bilo najdenih tudi veliko fosilov. Za zbiralce najzanimivejše, pa tudi najredkejše  so s piritom zapolnjene školjke.

Južno od Črne na Koroškem je ozemlje zaradi geološke zgradbe iz granita, tonalita in termometamorfnih kamnin kordieritni skrilavec in andaluzitno kordieritni skrilavec, pojavih diabaza in metamorfnimi kamninami zagotovo najbolj raznovrstno pri nas. Temu primerna je tudi pestrost mineralov. Krivec za kamninsko raznovrstnost je Periadriatski prelom  ki je najpomembnejša geološka struktura med Črno na Kor. in okolico Kamniško-Savinjskih Alp.

Pred 20. mio let se  je v morskem okolju v oligocenu vulkanski pepel in prah usedal v plasteh in tvoril tuf, ter vulkansko kamnino andezit, ki gradita širše področje Smrekovca. Na Smrekovcu je edino znano primarno nahajališče ahatov v Sloveniji.

Novice

ORGANIZATOR

Turistično društvo Tržič
Trg svobode 18, 4290 Tržič
T: 04 59 24 730
E: info.tdtrzic@gmail.com

www.trzic.info

SOORGANIZATORJA

Občina Tržič in Turistično promocijski in informacijski center Občine Tržič
Trg svobode 18, 4290 Tržič
T: 04 59 71 536, GSM: 051 627 057
E: informacije@trzic.si

www.trzic.siwww.visit-trzic.com

Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije
Trg svobode 31, 4290 Tržič
E: drustvopmfs@gmail.com

www.dpmfs.si

PARTNER

Prirodoslovni muzej Slovenije
Prešernova 20, p.p. 290
1001 Ljubljana, Slovenija
E: uprava@pms-lj.si

www.pms-lj.si