50. MINFOS · 10.-12. maj 2024 · Tržič

Tematska razstava Prirodoslovnega muzeja Slovenije

Miocenska flora (iz) hrvaškega Radoboja

Odlično ohranjeni primerki fosilne flore (praprot, listi dreves, javorjeva semena, alge..), iz hrvaškega nahajališča v bližini Radoboja, vam bodo odprli vpogled v čas srednjega miocena, ko je na tem območju še vladalo mogočno plitvo morje ter širni travniki. Zato dobrodošli na ogled fosilnega rastlinstva, katero vas bo zapeljalo nazaj v geološko zgodovino.

Avtorja razstave: Katarina Kadivec in Matija Križnar