Lado Srečnik, član Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije, Foto kluba Tržič in Turističnega društva Tržič je ob 45-letnici Mednarodnih dnevov mineralov, fosilov in varstva okolja ter 40-letnici Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije pripravil razstavo:

SKRIVOSTI MATERE ZEMLJE

– Ohranimo naravo za naše vnuke