VILI RAKOVC, 35 LET ZBIRANJA IN ČLANSTVA V DRUŠTVU PRIJATELJEV MINERALOV IN FOSILOV SLOVENIJE

45. MINFOS / 13.-14. maj 2017 / Tržič