Kameno jedro megalodontidne školjke posute z drobnimi kristali dolomita. Fotografija Matija Križnar

TEMATSKI RAZSTAVI Prirodoslovnega muzeja Slovenije na 48. MINFOSu

Nova odkritja ledenodobnih sesalcev

Odkrivanje in raziskovanje jam včasih postreže tudi z najdbami ledenodobnih živali. Tako smo v zadnjih letih dokumentirali in raziskali nekaj novih jamskih paleontoloških najdišč in najdb pleistocenskih sesalcev. V predstavljeni vitrini boste lahko spoznali ledenodobnega rosomaha, ostanke divje mačke, alpskega svizca in jamskih medvedov.

Lobanja ledenodobnega rosomaha iz Rjavčeve jame pri Solčavi. Fotografija Matija Križnar

Megalodontidne školjke

Med mnogimi triasnimi fosili, ki jih najdemo v Sloveniji izstopajo prav megalodontidne školjke. Njihove ostanke gotovo poznajo pohodniki in planinci, ki spominjajo na kravje parklje opazne na površini apnencev v Julijskih Alpah. Nekatere megalodontidne školjke pa se ohranijo kot kamena jedra, pogosto posuta z drobnimi kristalčki dolomita. Na pričujoči razstavi boste spoznali nekaj teh zanimivih in nenavadnih fosilnih školjk.

Kameno jedro megalodontidne školjke posute z drobnimi kristali dolomita. Fotografija Matija Križnar

Pripravil: MATIJA KRIŽNAR