Program 46. MINFOS

Sobota, 12. maj ob 9.00
(Dvorana tržiških olimpijcev) · Otvoritev 46. Minfos-a 2018 · Glasbena točka – Stiven Rahman. Slavnostni govorec bo Stojan Špegelj, vodja Muzeja premogovništva Slovenije.

Sobota, 12. maj in nedelja, 13. maj
(Dvorana tržiških olimpijcev) · Prodajni sejem mineralov, fosilov, nakita, daril in opreme za zbiratelje · Strokovne in priložnostne razstave · Izobraževalno-ustvarjalne delavnice

Geološko bogastvo KOROŠKE, SAVINJSKE in VELENJA

Območje, ki ga letos predstavljamo na razstavi MINFOS 2018 je z geološkega vidika zagotovo najbolj raznovrstno v Sloveniji. Širšo okolico Dravograda in Raven na Koroškem gradijo metamorfne kamnine v katerih najdemo pegmatitne žile s kristali turmalina dravita (TL) velike kristale turmalina šorlita in še mnoge druge minerale. Rudnik Mežica v katerem so preko 350 let kopali svinčevo in cinkovo rudo je danes zaprt za rudarjenje. Tradicijo rudarjenja in mineraloško bogastvo lahko obiskovalci vidijo v Muzeju in Geoparku Karavanke. Rudnik je svetovno znan po svojih kristalih wulfenita, kalcita, cerussita … V rudniku in na Pobočjih Pece je bilo najdenih tudi veliko fosilov. Za zbiralce najzanimivejše, pa tudi najredkejše so s piritom zapolnjene školjke. Južno od Črne na Koroškem je ozemlje zaradi geološke zgradbe iz granita, tonalita in termometamorfnih kamnin kordieritni skrilavec in andaluzitno kordieritni skrilavec, pojavih diabaza in metamorfnimi kamninami zagotovo najbolj raznovrstno pri nas. Temu primerna je tudi pestrost mineralov. Krivec za kamninsko raznovrstnost je Periadriatski prelom, ki je najpomembnejša geološka struktura med Črno na Koroškem in okolico Kamniško-Savinjskih Alp. Pred 20. mio let se je v morskem okolju v oligocenu vulkanski pepel in prah usedal v plasteh in tvoril tuf, ter vulkansko kamnino andezit, ki gradita širše področje Smrekovca. Na Smrekovcu je edino znano primarno nahajališče ahatov v Sloveniji. Raduha s svojo Snežno jamo, najdenimi okostji jamskega medveda, ter velikimi kristali kalcita zahodno od Smrekovca je edinstvena pri nas. Velenjska kotlina s premogovnikom lignita, jantarjem, kalcitom in najdenimi fosili, opuščenimi rudniki cinka v okolici Šoštanja, Rotovnikovo jamo, več opuščenimi rudniki železa med Šoštanjem in Pirešico samo dopolnjuje geološko pestrost predstavljenega ozemlja. Kamnolomi apnenca v Savinjski dolini, nahajališče antimonove rude pri Lepi njivi, boksita na več lokacijah , ter številne geološke posebnosti in najdbe fosilov so vezane na nastanek Kamniško – Savinjskih Alp, ki so nastale v kredno-terciarni orogenezi. Veliko uglednih znanstvenikov je raziskovalo omenjeno ozemlje. Posebej izpostavljamo rudarskega geologa Lipolda Marka – Vincenc, roj. 19. jan. 1816 v Mozirju, umrl 22. apr. 1883 v Idriji, ki je v takratni Avstro – ogrski monarhiji s svojimi raziskavami veliko prispeval k napredku poznavanja številnih rudišč in izboljšavam tehnoloških postopkov pridobivanja mineralnih surovin. Na tako velikem in geološko pestrem ozemlju je še vedno dovolj neraziskanih področij. Možnosti novih najdb mineralov in fosilov pa so vezane na vztrajnost raziskovalcev. Nekaj tega bogastva bo predstavljenega na razstavi letošnjega MINFOS-a.

Zmago Žorž, Član DPMF Slovenije

46. MINFOS

Organizatorji 46. MINFOS-a, Turistično društvo Tržič, Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije ter Občina Tržič vas skupaj z dolgoletnim partnerjem, Prirodoslovnim muzejem Slovenije, prisrčno vabimo na Mednarodne dneve mineralov, fosilov in okolja. Z geološkim potepanjem smo tokrat prispeli do Koroške, Savinjske in Velenja. Pestro geološko bogastvo se nam bo razkrilo skozi številne strokovne in poljudne razstave in delavnice. Ves ta čudovit mozaik pestrosti, ki ga tradicionalno dopolnjujejo minerali, fosili, obdelani dragi in okrasni kamni iz različnih koncev sveta ter spremljajoči dogodki, so zagotovo zadosten razlog, da nas obiščete 12. in 13. maja v Tržiču.

Peter Miklič, predsednik Turističnega društva Tržič

strokovnjaki predstavljajo

Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije

GEOLOŠKO BOGASTVO KOROŠKE, SAVINJSKE in VELENJA

Prirodoslovni muzej Slovenije 

JURSKI AMONITI IZNAD MEŽIŠKE DOLINE

avtorja: Mag. Matija Križnar in Ivan Ocepek

Jurski amoniti in drugi fosili iz ozemlja med Mežico in Slovenj Gradcem so šele pred kratkim vzbudili pozornost. Kljub redkim najdiščem so ti jurski glavonožci pogosto dobro ohranjeni in predstavljajo ene najlepših v Sloveniji. Na razstavi bodo predstavljeni mnogi jurski amoniti iz rdečkastih kamnin, najdenih iznad Mežiške doline.

Prirodoslovni muzej Slovenije 

VELIKI ŠTIRJE- ZANIMIVI TRIASNI POLŽI PECE

avtorja: Mag. Matija Križnar in Ivan Ocepek

Velike hišice triasnih polžev so zagotovo opazili že prvi rudarji pod Peco. Polži se pojavljajo v večjih lečah ali nakopičenjih a jih je iz kamnine zelo težko preparirati. Med polži izpod Pece smo izbrali le štiri najbolj zanimive vrste, ki so tudi značilni fosili določenih triasnih plasti v tem delu Koroške.

Prirodoslovni muzej Slovenije 

80. LET NEVELJSKEGA LEDENODOBNEGA VELIKANA

avtor: Mag. Matija Križnar

Letos mineva osem desetletij odkar so pri regulaciji potoka Nevljica našli kosti ledenodobnega velikana- mamuta. Večtedenska izkopavanja so postregla z izjemno dobro ohranjenim okostjem, ki je danes na ogled v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Na jubilejni razstavi boste spoznali kaj se je dogajalo med izkopavanjem in si ogledali nekatere arhivske fotografije najdišča mamuta pri Nevljah.

Geološko društvo Nautilus

RAZSTAVA EKLOGITOV IZ POHORJA

Geološki zavod Slovenije in Oddelek za Geologijo, NTF

Razstava in delavnica: PERIADRIATSKI PRELOMNIN SISTEM

Tomo Jeseničnik, Aleksander Rečnik

MINERALI PODZEMLJA PECE

Aleksander Rečnik

MINERALI RUDIŠČA MEŽICA

Društvo Ekologi brez meja

OČISTIMO SLOVENIJO, ŠE ZADNJIČ

Muzej školjk
RAZSTAVA ŠKOLJK

Galerija Paviljon NOB

SKRIVNOSTNI SVET KAMNA

Raziskujemo in ustvarjamo

Osnovna šola Tržič

OBLIKOVANJE LOJEVCA

Jože Rihtar 

DOBRODELNA PRODAJA MINERALOV

Tržiški muzej

PREDSTAVITEV TRŽIŠKEGA MUZEJA

Geološki krožek KAMENKOST, OŠ Komeda Moste

Geološki krožek BOBOVEC, OŠ Staneta Žagarja Lipnica

KOSMAČEV ROV

KUD Načeta paleta in Davorin Preisinger

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA O ANTONOVEM ROVU ŠENTANSKEGA RUDNIKA

Tinka Mesec Tomazin, ilustratorka in Tanja Ahačič, avtorica

RAZSTAVA ILUSTRACIJ – ŠENTANČEK
V DRUŽBI RUDNIŠKIH ŠKRATOV,
ki jih je izdelal mojster umetnostne obrti, Jernej Kosmač

Magelan skupina d.o.o.

V Kosmačevem rovu boste priča LEGENDI O DIVJEM MOŽU Z DOBRČE ter PRIPOVEDKI O HUDEM GRADU

Tomaž Ervin Schwarzbartl

SLOVENSKI IN SVETOVNI UV MINERALI

Vodeni ogledi

Odhodi avtobusa izpred Dvorane tržiških olimpijcev
v Šentanski rudnik: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
v Dovžanovo sotesko: 11.00, 13.00, 15.00, 17.00
Cena 1,50 EUR/osebo, vključuje strokovno vodenje, avtobusni prevoz in nezgodno zavarovanje.

Od 10. do 19. ure bo odprto tudi Razstavno-izobraževalno središče Dolina nad Dovžanovo sotesko. Za gostinsko ponudbo bodo poskrbeli člani Prostovoljnega gasilskega društva Jelendol – Dolina.

Info točke

Turistično promocijski in informacijski center Tržič · Turistične informacije in organizacija vodenih ogledov

Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije · Predstavitev društva in dejavnosti · Vpis novih članov in vplačevanje članarine · Svetovanje in prepoznavanje mineralov in fosilov · Strokovno vodenje po razstavi

Turistično društvo Tržič · Organizacija in informacije za razstavljavce in obiskovalce

Cene vstopnic: Odrasli 6,00 EUR · Otroci do 14 let (osnovnošolci in mlajši) 3,00 EUR · Dijaki, študentje in upokojenci 5,00 EUR · Skupine – 20 % popust.

Parkiranje je možno na javnih parkiriščih v Tržiču. Prosimo za upoštevanje navodil redarske službe.