Zdvojčeni kristal kalcita iz permskih plasti blizu Selc v Selški dolini. Najdbe teh kalcitovih kristalov sodijo med najlepše v Sloveniji. Najdba in zbirka: Vili Rakovc, fotografija: Matija Križnar

Letošnji strokovni fokus:

MINERAL KALCIT IN FOSILNE ŠKOLJKE / CALCITE MINERAL AND FOSSIL SHELLS

Letošnja glavna tema strokovnih razstav in predstavitev je posvečena fosilnim školjkam in mineralu kalcitu. Okamnele školjke sodijo med najbolj pogoste in prepoznavne fosile v Sloveniji. Najdemo jih v skoraj vseh plasteh iz različnih geoloških obdobij. Kalcit, ki prav tako sodi med najbolj pogoste minerale, tvori izjemno raznolike kristale, ki jih najdemo skoraj na vsakem koraku, bodisi v razpoki apnenca ali v kraški jami, kjer kristali rastejo pred našimi očmi.

Kot vedno pa bo tudi na letošnjem MINFOS-u na ogled še druga mineraloška, paleontološka in geološka dediščina ter najrazličnejše zasebne zbirke mineralov in fosilov z vsega sveta.

Expert focus of this year’s exhibitions and presentations is dedicated to fossil shells and calcite mineral. Fossil shells rank among the most widespread and frequently found fossils in Slovenia. They are found in almost all layers, deriving from various geological periods. The calcite mineral, one of most widely discovered minerals in Slovenia, forms incredibly diverse crystals. These crystals are found in the widest array of places, whether in cracks of limestone, or inside a karst cave, where crystals rise before our very eyes.

As is custom, this year’s MINFOS will also offer other mineralogical, paleontological and geological heritage as well as a broad variety of private collections of minerals and fossils from every corner of the world.

mag. Matija Križnar, Prirodoslovni muzej Slovenije